Phone: 028 38408518

Address: 6th Floor, Dreamplex 195 Building, 328 Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh Dictrict, HCM City
 • Các món ăn Nhật Bản

  Các món Nhật

 • Thành viên Katosangyo Việt Nam

  Thành viên Katosangyo Việt Nam

  Với đội ngủ nhân lực trẻ và tràn đầy nhiệt huyết, chúng tôi tự tin rằng mình sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng cũng như người tiêu dùng.

 • Thành viên Katosangyo Việt Nam

  Thành viên Katosangyo Việt Nam

  Với đội ngủ nhân lực trẻ và tràn đầy nhiệt huyết, chúng tôi tự tin rằng mình sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng cũng như người tiêu dùng.

 • Thành viên Katosangyo Viet Nam

  Katosangyo Viet Nam

Cùng vào bếp

Cùng Kato Sangyo vào bếp để làm ra những món ăn thật tuyệt.

OROSHI

OROSHI

Proprietary products

Proprietary products

Products promotion

Products promotion.

Japanese Cuisine

Japanese Cuisine.