Phone: 028 38408518

Address: 6th Floor, Dreamplex 195 Building, 328 Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh Dictrict, HCM City
  • Các món ăn Nhật Bản

    Các món Nhật

  • Thành viên Katosangyo Viet Nam

    Thành viên Katosangyo Viet Nam

  • Thành viên Katosangyo Viet Nam

    Katosangyo Viet Nam

Cùng vào bếp

Cùng Kato Sangyo vào bếp để làm ra những món ăn thật tuyệt.

OROSHI

OROSHI

Proprietary products

Proprietary products

Products promotion

Products promotion.

Japanese Cuisine

Japanese Cuisine.